فراموشی مشخصات خود؟

اسکرین شات جعبه

قالب کالیاس محصول بیگ تم فارسی و راستچین شده می باشد , که در خود انواع امکانات ویژه را داشته

  • صفحه ساز

    بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس
  • رنگ بندی نامحدود

    بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس
  • بسیار قابل تنظیم

    بیگ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس
بالا